Loading

UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI I UREDBE KORIŠTENJA »L.T. SPORT D.O.O.« WEB STRANICE

Vaš pristup ovom web-mjestu i svim ovdje sadržanim informacijama podliježe ovim odredbama i uvjetima. Smatrat će se da ste dali svoj pristanak na sljedeće pravne uvjete svaki put kada koristite ovu web-lokaciju nakon učitavanja njegove početne stranice:

Ovime prihvaćate i podložni ste hrvatskom zakonu kao jedinom mjerodavnom pravu za tumačenje, primjenu i pravne posljedice koje se odnose na sve dozvole, ograničenja i uvjete korištenja ove internetske stranice. Svi zahtjevi i sporovi koji proizlaze iz korištenja ove internetske stranice ili se odnose na njega rješavaju se isključivo pred hrvatskim sudovima. L.T. Sport d.o.o. ne jamči da je materijal koji se nalazi na ovoj web-stranici prikladan ili dostupan korisnicima na određenim lokacijama, tj. ne odgovara za pristup materijala od strane posjetitelja ove web-lokacije. Smatrat će se, u svakom slučaju, da se svaka upotreba ove internetske stranice uvijek obavlja po vlastitom nahođenju korisnika, tj. Uz dopuštenje zakonskog zastupnika (skrbnika), kada je to potrebno, te u ime osoba čiji su podaci povezani s određenim IP adresama.

L.T. Sport d.o.o. ili s njime povezani subjekti posjeduju autorska prava i ostala srodna prava, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, na cjelokupni sadržaj ove web-stranice i sva ta prava su rezervirana ili pravilno dodijeljena.

Sve informacije sadržane na ovoj web stranici su isključivo informativne i ne mogu se koristiti bez odobrenja za komercijalne svrhe ili distribuirane trećim osobama. Informacije o određenim uslugama na ovoj web stranici podložne su određenim ograničenjima.

Informacije koje L.T. Sport d.o.o. objavljuje na ovoj web-lokaciji smatraju se točnim i pouzdanim u trenutku prijenosa. Međutim, L.T. Sport d.o.o. skreće vašu pozornost na činjenicu da ponekad informacije pružene na ovoj web-lokaciji možda nisu u potpunosti točne, istinite ili pouzdane u trenutku kada korisnik koristi tu web-lokaciju. Informacije koje se nalaze na internetskoj stranici ne mogu se smatrati čvrstim temeljima za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka. Dakle, slažete se da L.T. Sport d.o.o. neće biti odgovoran za neispunjavanje Vaših potencijalnih očekivanja. L.T. Sport d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, nematerijalnu ili opipljivu štetu, gubitke ili troškove koji proizlaze iz korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija dostupnih na ovoj web stranici.

L.T. Sport d.o.o. može u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, ažurirati ili promijeniti podatke pohranjene na ovoj web-lokaciji.

Posjetitelji ove web stranice trebaju biti svjesni da slanje privatnih poruka putem e-pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. L.T. Sport d.o.o. neće biti odgovorni za sigurnost i privatnost poruka.

Svaka reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili pozadine web stranice volleyteam.org, pojedinih elemenata web-stranice, dizajn L.T. Sport d.o.o. & Volleyteam logotip i marke ili bilo koji drugi grafički, verbalni ili figurativni sadržaj objavljen na ovim stranicama strogo je zabranjen bez izričitog pisanog pristanka L.T. Sport d.o.o.

Pravila zaštite podataka i korištenja kolačića prikazana su u odvojenim dokumentima dostupnim na ovoj web stranici »Pravila privatnosti« i »Politika kolačića«